SK EN DE
dealer login
Home > Sponzoring

Sponzoring

Každý rok vyčleňuje naša firma určitú sumu na sponzoring a podporu vybraných kynologických podujatí, prevažne poľovného charakteru. Žiadosť o sponzoring nám môžu posielať organizátori oficiálnych akcií ako napr. working testov, field trialov, agility turnajov a pod. Každá žiadosť bude individuálne posúdená a ohodnotená.
Sponzoring jednotlivcov nepatrí k prvoradým cieľom našich sponzoringových aktivít. Tieto musia byť v súlade s firemnou filozofiou a nesmú byť politického alebo podobného charakteru.

Každoročne dostávame viac než 200 žiadostí o sponzoring, ktoré žiaľ nemôžme všetky vyplniť. Preto je dôležité, poslať nám žiadosť v dostatočnom predstihu, aby sme mohli vybrané akcie zmysluplne začleniť do nášho marketingového plánu a optimálne pripraviť všetky materiály (banery, letáky atď.). K tomuto patrí aj dostatočná časová rezerva pri posielaní materiálu.

Pre podujatia v roku 2020 prosíme všetkých záujemcov, aby nám žiadosť o sponzoring poslali najneskôr do 31. decembra 2019.
Do 15. januára 2020 budeme všetkých informovať, či ich podujatie bolo vybrané za účelom sponzoringu.
Prosíme o pochopenie, že poskytujeme podporu výlučne vo forme vecných cien a nie formou finančnej podpory.

Ak máte záujem o našu podporu, pošlite nám žiadosť emailom s predmetom „Žiadosť o sponzoring“ na adresu info@firedog.eu. Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

Názov a dátum podujatia (+webová a facebooková stránka)
Organizátor (+webová stránka organizácie)
Miesto konania
Predpokladaný počet účastníkov
Pri skúškach počet a typ tried

Ďakujeme.

WT Finále Milovice, Česká republika

Dátum: 27.9.2014

organizátor - Retriever Sport CZ

WT České Budějovice, Česká republika

Dátum: 9.8.2014

organizátor - Retriever Sport CZ

FIREDOG - Stormy Weather 2014, Nemecko

Dátum: 12.7.2014

organizátor - DRC e.V. - Landesgruppe Süd

IWT 2014 Dánsko

Dátum: 5.7.2014

organizátor - Danish Retriever Klub

WT Jestřábec, Česká republika

Dátum: 14.6.2014

organizátor - Retriever Sport CZ

GRANATAPET - Bavarian Lion's Cup 2014, Nemecko

Dátum: 7.6.2014

organizátor - DRC e.V. - Landesgruppe Süd

12. Dresdner Workingtest Nemecko

Dátum: 10.5.2014

organizátor - DRC-BZG Dresden

German Cup 2014 - Königstein

Dátum: 26.4.2014

organizátor - DRC e.V. - Landesgruppe Süd

Atterseewelle Memorial Event Dummy Trial, Maďarsko

Dátum: 26.4.2014

organizátor - Working Retriever Club of Hungary

Working test & Dummy trial Gattico, Taliansko

Dátum: 8.3.2014

organizátor - Gruppo Cinofilo Novarese e del Sesia in collaborazione con Retrievers Club italiano

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS