SK EN DE
dealer login
Home > Novinky a aktuality > Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie

Publikované 14. 5. 2014

Našim hlavným cieľom je vyrábať tréningové pomôcky tej najvyššej kvality, so zvláštnym dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia človeka a zvierat, a súčasne na ochranu životného prostredia. Preto považujeme za povinnosť zverejniť na tomto mieste nasledovné čestné prehlásenie našich dodávateľov 100% bavlnenej tkaniny, z ktorej sa vyrábajú naše dummy. 

Čestné vyhlásenie:

“Čestne prehlasujeme, že farbivá používané na farbenie 100 % bavlnenej tkaniny vyrábanej u nás, neobsahujú žiadnu kyselinu perfluoroktánovú (PFOA)."

Plnivo našich dummy je regranulát vhodný pre výrobky prichádzajúce do styku s potravinami. Suroviny, z ktorých je vyrobený, boli registrované v nariadení EU „REACH“. V súlade s týmto nariadením neobsahuje žiadne látky identifikované ako „SVHC“ v koncentrácii vyššej ako 0,1 %. Plnivo je vhodné na recykláciu použitím moderných recyklačných metód.

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS